Inspiratörer

"Försök aldrig systematisera kroppen.

Sök de system som redan finns".

Elsa Österling

Inspiratörer

Jag har alltid inspirerats av de läror som utgår från det som är, och inte från något mer eller mindre uppnåeligt ideal. Detta är grunden i min utbildning till rytmikpedagog och är gemensamt för Aktiv avspänning, Basal kroppskännedom, Powerergonomics och Learningmethods.

Som en röd tråd hos alla de jag gått i lära hos, finns intresset för det som Är. Jag har velat lära av personer och metoder som utgår ifrån den egna undersökningen och att med kroppens möjligheter leka, lära och läka.

1986-1992 gick jag min utbildning till rytmikpedagog på musikhögskolan i Stockholm. Jag hade bl a Kerstin Lindgren som lärare. På hennes lektioner lades grundet för mitt "kroppsgehör" som hon kallade lyssnadet med det kinsestetiska sinnet. Kerstin var elev till Elsa Österling. Jaques Dropspys böcker Leva i sin kropp och Den harmoniska kroppen var viktig litteratur i undervisningen.


1996-1997 gick jag steg 1 och steg 2 i Basal kroppskännedom för Kent Skoglund, en kroppsterapi utvecklad av fysioterapeuten Gertrud Rosendal, inspirerad av Jaques Dropsy.

1999-1992 gick jag i lära hos Birgitta Rudberg, lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm där hon bl a gav kurser i Aktiv avspänning. Hon hade pga egna svåra ryggsmärtor sökt kunskap utanför Sveriges gränser. Ur upplevelserna i Eutoni för Gerda Alexander, Kinesofi för Maurice Martenot och framför allt Antigymnastik för Thérèse Bertherat, växte den egna metoden fram. Gemensamt för alla hennes inspiratörer är att lyssna på kroppens signaler, korrigera så lite som möjligt och att varsamt bjuda in till rörelse så som det är möjligt just nu. Att undersöka hur det är just nu, till skillnad från hur det "borde" vara, är kännetecknande för syftet med övningarna.

1993 tog jag, under hennes handledning, över de kurser hon hade  Aktiv avspänning på logonomutbildningen på SMI.

1992 blev jag diplomerad massageterapeut på Axelssons gymnastiska institut. Jag lärde mig, förutom att massera, om kroppens byggnad och funktion, vad som är skadlig smärta och hur behandla det.


1997-2002 gick jag i lära hos Tim Finucane. Jag mötte honom första gången på ett föredrag om ergonomi för massörer. Jag gick dit med lågt intresse och tänkte att det i bästa fall var nyttigt för mig. Men kvällen blev omvälvande. Den kom att vända upp och ner på mycket av mina kunskaper om bl a hållning och avspänning. Jag var beredd att omvärdera mina tidigare erfarenheter då jag fick svaren på många av mina frågor kring hur agera avspänt i sitt handlade, inte bara öva avspänning som en skön företeelse i sig. Tim var instruktör i ki-aikido. Han  synade och förändrade pedagogiken i ki-träningen så den gick att överföra från rörelserna på mattan till verkliga livet. Jag följde med och assisterade i alla sammanhang han undervisade: kampsport, golfspel, ridning, gymträning, personal på behandlings- och omsorgshem, handikappade och utbrända, musiker och sångare m.m. Han kallar sitt arbetssätt Power Ergonomics.

1998-2005 gick jag många kurser som apprentice teacher för David Gorman. Han är alexanderpedagogen som gjorde som F.M. Alexander själv - frågade sig vad som är problemet med problemet. Han utvärderade tekniken och fann att många elevers problem återkom. Genom sina stora kunskaper i anatomi och genom att gå till botten med vad personen i fråga faktiskt gjorde och kände i stunden när problemen uppstod, kom han att lösa fler "omöjliga problem" för gott, inte bara ge tekniker som höll besvären i schack. Det kom att utvecklas till LearningMethods. Jag studerade även Anathomy of wholeness för honom.

Bodil Rummelhoff är alexanderpedagog och lerningmethodslärare, verksam i Stockholm. Då hon själv är oboist är hon väl insatt i musikerns problematik och har hjälpt många musiker.


Kerstin Lindgren


Birgitta Rudberg


Bodil Rummelhoff

www.learntolearn.se

Copyright  ©  All Rights Reserved