Kurser

Kurser

Introduktion

En möjlighet att prova på och en nödvändighet om du aldrig varit med om ki-kommunikation och vill vara med på lördagarnas aktiviteter ki-movement eller Forum fritt fram. Du få en aha-upplevelse av vad är är vara hel och verkligt avspänd och i balans.

 

 

 

Kontakta ergoakademin för mer info

 

Hållbar gestaltning

Att nå ut genom att bara vara.

Att beröra utifrån den man är.

Att vara äkta och bottna i det man gör.

Med större medvetenhet om hur du fungerar i din helhet får du tillgång till din fulla kraft, blir avspänd och hittar till

friheten i ditt sätt att uttrycka dig.

 

Denna kurs innehåller både Ki-movement, ki-voice och ki-music. Den vänder sig till alla som jobbar med rösten eller musik, professionella likväl som hängivna amatörer.

 

 

 

Kontakta ergoakademin för mer info

 

Music & Movement längs St Olavsleden

Att uppleva tillvaron med alla sinnen.

Med balans i kroppen och i mötet med naturen och musiken,

får du tillgång till lugnet, självläkningen och kraften inom dig.


Läs mer

Vandringar

Ki-movement

Rörelseträning som skapar hållbar stämning i kropp och sinne.Du lär dig använda din kraft på ett medvetet och hållbart vis som ger balans och avspänning och också läker kroppen från skador.

Läs mer

Ki-voice


Ett arbetssätt för dig som använder rösten i tal eller sång, står på scen eller talar inför grupp. 

Att bottna i rösten, nå ut och och nå fram, ta ton som du vill och ha tillit till dig själv.

Läs mer

Ki-music

En väg till musiken som bygger på hälsa! Att släppa fokus på att prestera, och i stället undersöka och upptäcka vad det innebär att verkligen musicera.

Genom att ”stämma” kroppen kan vi både  förebygga och läka skador, och få tillgång till energi, närvaro och flyt i spelet.


Kontakta ergoakademin för mer info

Forum Fritt Fram

Hållbar konstnärlig gestaltning från övning till framträdande.  Rummet är ditt, ämnet är fritt: tala, sjunga, spela, dansa mm.

Detta forum ger allt i ett: ergonomi, konstnärligt uttryck och scenisk kommunikation.

Läs mer


Om inget annat anges så sker kurserna på  Åsögatan 98, nära Medborgarplatsen, i StockholmCopyright  ©  All Rights Reserved