Ki-voice

Ki-voice

Ett arbetssätt för dig som använder rösten i tal eller sång, står på scen eller talar inför grupp.

Först när du hittat den spänning i muskulaturen som behövs får du tillgång till avspänningen som ger andningen frihet och rösten bottnar.

Hur mycket är spänningar och trötthet i rösten, problem med intonering, att nå höjd, orka långa fraser, vara dynamisk orsakade av dålig stämning i kroppen? Eller fel fokus? Tanken på kroppen och att styra enskilda delar som mage, bröstkorg, svalg, tunga mm skapar fler problem och spänningar än de var tänkta att lösa. Med en medvetenhet om hur kroppen fungerar i sin helhet, och förståelse för hur ditt fokus påverkar kroppen, kan du mer välja att ha tillgång till ditt fria flöde i rösten och ditt uttryck.

Med tillit till dig själv och klarhet över vad du ska göra och vad du ska engagera dig i, blir scenframträdandet en spännande resa där du möter publiken med en trygghet i dig själv


Kontakta ergoakademin för mer info.

Forum Fritt Fram

Copyright  ©  All Rights Reserved