Forum fritt fram

Forum fritt fram


"Musiken kom in i kroppen, jag blev ett med instrumentet och det blev lättare att koncentrera mig. Musiken blev vad jag ville. Timingen stämde. Fillen hände– jag gjorde  dem inte. Soundet förändrades till det bättre. Spelet blev vackrare och roligare. Förvånande att det var så enkelt."/Frilansmusiker

Hur skapas en hållbar konstnärlig gestaltning från övning till framträdande?

 

 Detta är en mötesplats för dig som är bekant med arbetssättet och tar/tagit lektioner. 

 

Här får du möjlighet att skapa hållbara vanor från övningsrummet till scenen, under tydlig handledning. Du får erfarenhet av lugn och ro att ta med till framtida situationer. Du lär dig förstå vad som ger känslan av närvaro och flöde både för dig och din publik.

 

På dessa workshop väljer du om du vill bli coachad eller vara åskådare från gång till gång. Rummet är ditt, ämnet är fritt: tala, sjunga, spela, dansa mm. Detta forum ger allt i ett: ergonomi, konstnärligt uttryck och scenisk kommunikation.

 

 

          

Anmälan sker från gång till gång.

Begränsat antal coachplatser.

 

 


Anmäl dig till kurserna genom att skicka ett mail till info@ergoakademin.se

Copyright  ©  All Rights Reserved